Business Analist – Gouda

Introductie

Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn wij op zoek naar een Business Analist voor 36 uur per week.

Functie

Taken:

 • Je treedt op als Business Analist in de onderzoeksfase met de mogelijkheid vervolgens over te gaan in de initiatiefase en realisatiefase voor het programma Wet Straffen en Beschermen; als er capaciteit over is, treed je ook op als Business Analist voor andere projecten bij de DI;
 • Je brengt bestaande werkprocessen in kaart en werkt voorstellen uit voor de toekomstige situatie;
 • Je draagt evt. bij aan het opstellen van een Project Start Architectuur, een Business Case, een pakket van eisen en een marktconsultatie;
 • Je onderhoudt contact met de DJI stakeholders, DI, JIO en derden, tijdens de (voorbereidingen voor) de verdere specificatie, de verwerving, de impactanalyse en de functionele & technische configuratie van IV-ondersteuning;
 • Je neemt de leiding tijdens de verdere vraagarticulatie van de business en doet voorstellen voor de gewenste oplossing;
 • Je stelt t.b.v. de te bereiken projectdelen onderzoeksrapporten, probleemanalyses, presentaties en annotaties op en overlegt met verschillende specialismen;
 • Je bouwt een relevant netwerk op en onderhoudt deze voor de uitwisseling van kennis. Hiervoor zul je regelmatig (de coronamaatregelen in acht nemend) contact hebben met stakeholders door het gehele land;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies;

Achtergrond opdracht:
Jouw primaire opdracht in dit programma is voornamelijk het uitwerken en (laten) realiseren van van de PID, (i)PSA en (i)Business Case met als doel het voorbereiden en initieren van projecten binnen het programma Wet Straffen en Beschermen. Waar mogelijk, maak je gebruik van DJI-specifieke platforms. De uitvoering vindt plaats in nauwe samenspraak metde projectleiders v an het programma, IUC, IMA, FBD en overige stakeholders binnen de Directie Informatievoorziening. Je valt onder en rapporteert rechtstreeks aan de PL DI binnen het programma.

Functie-eisen

 • HBO opleiding afgerond
 • Bachelor (Bedrijfskundige Informatiekunde of gelijkwaardig), BPMN.
 • 1 jaar ervaring met het in kaart brengen van privacy-/beveiligingseisen.
 • 3 jaar ervaring met het ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen.
 • 3 jaar ervaring met het verzamelen en opstellen van business requirements.

Aanvullende kennis en ervaring:

 • Je hebt een afgeronde HBO of universitaire opleiding in de richting bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica;
 • Je hebt aantoonbare recente meerjarige ervaring met het opstellen, laten besluiten en gaan uitvoeren van businesscases en projectvoorstellen;
 • Je hebt kennis van en praktijkervaring met vraagarticulatie en kunt deze omzetten naar passende IV oplossingen, hierbij maak je gebruik van verschillende methoden en technieken (interviews, workshops, documentanalyses);
 • Je hebt kennis van en praktijkervaring met visieontwikkeling en kunt dit vertalen naar breed gedragen, praktisch toepasbare en begrijpelijke visiedocumenten en adviezen op bestuurlijk niveau;
 • Je hebt ruime ervaring met het analyseren van en het adviseren over bedrijfsprocessen en de effecten daarvan op (bestuurlijke) informatievoorziening;
 • Certificeringen als BiSL of vergelijkbaar, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 of vergelijkbaar

Overige functiewensen:

 • Je onderhoudt actief jouw vakinhoudelijke kennis als professional.

Competenties:

 • Je bent omgevingsbewust, analytisch en kritisch;
 • Je bent communicatief vaardig (in woord en op papier), kunt goed netwerken en hebt het vermogen om mensen te beïnvloeden en te overtuigen;
 • Je bent sterk in het gestructureerd en nauwgezet documenteren van resultaten;
 • Je denkt in oplossingen en bent hierin creatief en resultaatgericht.

Aanbod

Gewenste startdatum: 1 juni 2022
Initiële einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: Ja
Uren per week: 36 uur
Reageren voor donderdag 19 mei 9:00

Sollicitatie

Silvano Fluit 076 – 57 20 200

Silvano FluitBusiness Analist – Gouda