Local Information Security Officers (ISO) (2fte) – Wageningen

Introductie

Voor de Wageningen University & Research (WUR) zijn wij op zoek naar twee Local Information Security Officers (ISO) voor 36 uur per week.

Functie

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.500 medewerkers en 13.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen op het terrein van gezonde voeding en leefomgeving. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

‘WUR-LD CLASS’ BEDRIJFSVOERING
De WUR campus is een ecosysteem dat sterk uitbreidt en bestaat uit onderdelen van WUR zelf in combinatie met diverse internationale kennispartners. De WUR groeit de komende jaren zowel aan de onderwijs- als de researchkant. Dit betekent een verhoogde diversiteit aan medewerkers, klanten en partners, een toenemende mobiliteit en behoefte aan het delen van faciliteiten. Deze verandering vraagt om een ondernemerscultuur, creativiteit ontwikkelen op basis van vertrouwen, onderlinge verbondenheid en ruimte om verantwoorde risico’s te nemen. Maar tegelijkertijd ook om harmonisering van bedrijfsvoering processen, het bieden van meer flexibele fysieke en digitale omgevingen om te komen tot een ‘WUR-ld class’ bedrijfsvoering.

In dat kader is binnen de WUR is besloten om een extra impuls te geven aan het gebied van informatiebeveiliging (security & privacy) waarin diverse stromen zijn te onderscheiden:

  • Awareness & Communicatie
  • IT: alle werkzaamheden in de techniek alsmede de interne IT procedures
  • Het coördineren en vooral assisteren van informatiebeveiliging taken en procedures bij onze kennis eenheden op de Campus Wageningen en door het land

Omschrijving opdrachten
Wij zoeken voor het laatste punt een aantal enthousiaste Local Information Security Officers die als verbinders vanuit de diverse kenniseenheden (KE’s) of Corporate Staff zelf actief participeren op de inhoud en in overleg met het management van de KE’s en de Chief Information Security Officer (CISO) de werkzaamheden voor een KE op het gebied van informatiebeveiliging coördineren.

Informatiebeveiliging is bij voorkeur het voorkomen van incidenten door proactief te werken. Bij een KE (of Corporate Staff afdeling) ben je de centrale spil om het belang van informatiebeveiliging uit te dragen en verder te verankeren in de organisatie. Je maakt voor de directies van de KE’s de inventarisatie van de aanwezige data verzamelingen. Je helpt systeem- en data eigenaren met de data classificatie om de vertaling te maken van beleid naar maatregelen in samenhang met de risico’s. Je adviseert ook op de te nemen maatregelen en helpt daarna om die ook uitgevoerd te krijgen.

Tijdens dat traject werk je samen met Corporate Communications en draag je bij aan de awareness campagne op het gebied van informatie beveiliging. Je draagt dit uit bij jouw KE/afdeling en je voedt het centrale team met ideeën en aansprekende voorbeelden uit de kenniseenheden.

Je legt de verbinding naar Privacy en snapt dat juist bij het beschermen van persoonsgegevens de informatiebeveiliging voorwaardelijk is.

Voor het IT stuk leg je voor de gewenste beveiligingsmaatregelen een brug naar de Product Owners van onze IT voorzieningen en overleg je met de projectleider IT over de planning.

Wie wij zoeken
Wij zoeken mensen voor wie informatie beveiligingsaspecten als beschikbaarheid / integriteit / vertrouwelijkheid gesneden koek zijn. Die maatregelen als functiescheiding, authenticatie en bijbehorende authenticatie middelen in samenhang met de data en het gebruik van de data kunnen bekijken.

Je weet uitstekend het gesprek te voeren over enerzijds gebruikersgemak en anderzijds de noodzakelijke maatregelen. Je snapt dat WUR medewerkers hun tijd willen besteden aan hun vak (onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering) maar je verdiept je in die taken en je helpt ze actief om informatiebeveiliging integraal onderdeel van hun werk te laten worden.

Functie-eisen

  • Aantoonbaar WO werk en denkniveau, liefst afgeronde Bachelor of Master met een sterke ICT component
  • Aantoonbare Kennis en ervaring met Informatiebeveiliging
  • Politiek sensitief, sociaal en communicatief vaardig, in staat om complexe technische concepten op een begrijpelijk manier aan niet technisch publiek uit te leggen.
  • Proactief, oplossings- en samenwerkingsgericht in het leggen van verbindingen
  • Relationeel in staat om vanuit de bedoeling met diverse partners samen te werken.

Aanbod

Gewenste startdatum: zo snel mogelijk
Initiële einddatum: 5 maanden na start
Uren per week: 36 uur
Reageren voor vrijdag 19 augustus voor 12:00

Sollicitatie

Nicolien Klerkx 076 – 57 20 200

Nicolien KlerkxLocal Information Security Officers (ISO) (2fte) – Wageningen