Senior Datascientist – ‘s-Gravenhage

Introductie

Voor Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn wij op zoek naar een Senior Datascientist.

Organisatie

De afdeling Datadiensten geeft de verschillende (datamanagement)projecten een landingsplaats waar de (deel)resultaten, die hieruit voortvloeien in beheer genomen kunnen gaan worden. De werkwijze binnen deze afdeling bestaat uit multidisciplinaire teams waarbij de business, datastewards, en andere afdelingen van de directie IV goed zijn aangesloten. , data-analyses, stuurinformatie en verantwoordingsrapportages. Hiermee is databeheer sturend in het gebruik van deze modellen binnen de verschillende scrum (Agile) teams. De afdeling datadiensten houdt zich onder meer bezig met het beheer van begrippen, regels en gegevens, geavanceerde data-analyses, dataontsluiting en -kwaliteitsmanagement. De afdeling datadiensten bestaat uit 3 teams, de Senior Datascientist is werkzaam binnen het team Data Expertise Centrum. Het team bestaat uit 9 personen en levert geavanceerde data-analyse diensten zoals textmining, werkvoorraad voorspellingsmodellen en doelgroepensegmentatie. Hiermee worden met name innovatieve trajecten en de afdeling Business Inteligence gefaciliteerd.

Functie

Met jouw inzet lever je, in samenwerking met de Data analist en Datamodelleur, een belangrijke bijdrage aan het uiteindelijke INDresultaat en lever je daarmee een waardevolle bijdrage aan onze samenleving.
De voornaamste werkzaamheden in jouw rol zijn:
• Uitvoeren van complexe analyses op grote databestanden met behulp van mathematische modellen, ondersteunende analytische software en deze analyses om te zetten in interactieve presentaties, bv. dashboards;
• Proactief adviseren van de opdrachtgever, waarbij jouw advies krachtig ondersteund wordt door datagedreven rapportages en pakkende presentaties;
• Combineren en integreren van gestructureerde databestanden met niet-gestructureerde bestanden (zoals een Word document); • Ontsluiten van de data met behulp van geavanceerde search algoritmes;
• Zorgen voor generieke output van de modellen, onafhankelijk van de kanalen (website, intranet, apps) zodat dit geïntegreerd kan worden in andere informatiesystemen;
• Meedenken met de data analist en datamodelleur en waar nodig neem je taken waar; Er wordt verwacht dat je team-overstijgend kijkt voorbij je eigen specialisme.

Functie-eisen

  • WO opleiding met een focus op wiskunde
  • SPSS Modeler, R, Python, SQL, Visual Basic
  • Voorspelde modellen (predictive analytics) ontwikkelen
  • Ontwikkelen van modellen die de besluitvorming ondersteunen bij het beoordelen van aanvragen
  • Kwantitatieve Methoden (o.a. toegepaste statistiek en simulatie)
  • 10 jaar werkervaring met uitvoeren van data analyses
  • 10 jaar werkervaring op WO-niveau bij een grote organisatie (2.000+ medewerkers)
  • 7 jaar werkervaring met programmeren in diverse data science talen (o.a. R, Phyton)

Wensen:
Ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden binnen een centrale overheidsinstantie (bij voorkeur Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Competenties:
• Analyseren
• Overtuigingskracht
• Organisatiesensitiviteit
• Flexibiliteit
• Netwerken
• Plannen en organiseren
• Creativiteit
• Samenwerken
• Klantgericht
• Anticiperen

Aanbod

Gewenste startdatum: 15 juni 2022
Initiële einddatum: 15 december 2022
Optie op verlenging: Ja
Uren per week: 36 uur
Reageren voor 20 mei om 10:00 uur

Inlichtingen

Nicolien Klerkx 076 – 57 20 200

Nicolien KlerkxSenior Datascientist – ‘s-Gravenhage